Να μιλήσουμε και με αριθμούς. Στη γλώσσα τους δηλαδή. Success story και άλλες ιστορίες (για αγρίους…)!

Μιας και έχουν μάθει να μιλάνε με δείκτες και αριθμούς, να μερικοί αριθμοί για το success story που μας πλασάρουν.
Μιας και έχουν μάθει να μιλάνε με δείκτες και αριθμούς, να μερικοί αριθμοί για το success story που μας πλασάρουν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s