Ένα µικρό απόσπασµα από τις απόψεις ενός από τους σηµαντικότερους διανοητές της σύγχρονης Ελλάδας, του Παναγιώτη Κονδύλη.

(Πλανητική πολιτική µετά τον Ψυχρό Πόλεµο – Θεµέλιο 1992)

«Το ελληνικό κοινωνικό και πολιτικό σώµα στο σύνολό του επωφελήθηκε από τη µεταπολεµική πρωτοφανή ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας και άντλησε βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα απ’ αυτή µε αντάλλαγµα τον µακροπρόθεσµο υποβιβασµότης Ελλάδας στην κλίµακα του διεθνούς καταµερισµού εργασίας και συνάµα τη γενική εθνική της υποβάθµιση. Αυτό έγινε µε τη µορφή ενός σιωπηρού, αλλά διαρκούς και κατά µέγα µέρος συνειδητού και επαίσχυντου κοινωνικού συµβολαίου, στο πλαίσιο του οποίου η εκάστοτε πολιτική ηγεσία – «δεξιά», «φιλελεύθερη» ή «σοσιαλιστική», κοινοβουλευτική ή δικτατορική: στο κρίσιµο τούτο σηµείο οι αποκλίσεις υπήρξαν ελάχιστες – ανέλαβε τη λειτουργία να ενισχύει γρήγορα και παρασιτικά τις καταναλωτικές δυνατότητες του «λαού» µε αντίτιµο την πολιτική του εύνοια ή ανοχή, ήτοι τη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας και την κάρπωση των συναφών κοινωνικών και υλικών προνοµίων… Ποτέ άλλοτετο κράτος και το έθνος δεν βρέθηκαν, χάρη στην απλόχερη µεσολάβηση του «πολιτικού κόσµου», σε τόσο αγαστή σύµπνοια µε τον χαρτοπαίκτη της επαρχίας και µε τοτσόκαρο των Αθηνών».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s